Shopping weekend - különleges akció: -30% a kiválasztott termékekre, csak ezen a hétvégén! 🎉 Válassz a "Shopping weekend" kategóriából, és spórolj 30%-ot! Az akció 2024.05.26-ig érvényes.
Vissza a boltba

Regisztráció

GDPR

A személyes adatok védelmének feltételei

I. Alapvető rendelkezés


(1) A személyes adatok feldolgozója a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (EU) 2016/679 (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkének (7) bekezdése szerint az Elisdesign sro, Na Vyhlídce 1992/1, 66434 Kuřim, info@elisdesign.cz (a továbbiakban: rendszergazda).
2. Az adminisztrátor elérhetőségei a következők
cím: Na Vyhlídce 1992/1, 66434 Kuřim,
IČO: 07588976
e-mail: info@elisdesign.cz
telefon: +420704233238
3. személyes adat: bármely, azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különösen egy konkrét azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helyadatok, hálózati azonosító vagy egy vagy több meghatározott fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy annak a természetes személynek a társadalmi identitása.
4. Az adminisztrátor nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái


1. Az adminisztrátor feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az adminisztrátor a megrendelésének teljesítése alapján szerzett.
2. Az adminisztrátor feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja


1. A személyes adatok kezelésének jogi oka
• az Ön és az adminisztrátor közötti szerződés teljesítése a 6. cikk (1) bekezdésének levele alapján b) GDPR,
• az adminisztrátor jogos érdeke a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti közvetlen marketing biztosításában (különösen a kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldésében). f) GDPR,
2. A személyes adatok feldolgozásának célja a/az
• megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adminisztrátor közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása szükséges követelmény a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, személyes adatok megadása nélkül a szerződést nem lehet megkötni vagy az ügyintéző nem teljesítheti,
• üzleti üzenetek küldése és egyéb marketing tevékenységek végzése.
(3) A rendszergazda nem végezhet automatikus egyéni döntést a GDPR 22. cikke értelmében.

IV. Adattárolási időszak


(1) Az adatkezelő tárolja a személyes adatokat
• az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a jelen szerződéses jogviszonyok szerinti igények érvényesítéséhez szükséges időre (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
• a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 15 évig, ha a személyes adatokat a hozzájárulás alapján kezeljük.
(2) A személyes adatok megőrzési időszakának lejártakor az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)


1. A személyes adatok címzettjei személyek
• részt vesz áruk / szolgáltatások nyújtásában / fizetések teljesítésében a szerződés alapján,
• e-shop üzemeltetési és egyéb szolgáltatások nyújtása az e-shop üzemeltetésével kapcsolatban,
• marketing szolgáltatások nyújtása.
2. Az adatkezelő személyes adatokat kíván átadni egy harmadik országnak (egy nem EU-országnak) vagy egy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban postai szolgáltatók.

VI. Az Ön jogai
1. A GDPR-ben meghatározott feltételekkel
• a személyes adatokhoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke alapján,
• a személyes adatok helyesbítésének joga a GDPR 16. cikke alapján, vagy a feldolgozás korlátozása a GDPR 18. cikke alapján.
• a személyes adatok törlésének joga a GDPR 17. cikke alapján.
• az adatkezelés elleni kifogás joga a GDPR 21. cikke alapján a
• az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke szerint.
• a feldolgozáshoz való hozzájárulás írásbeli vagy elektronikus úton történő visszavonásának joga a fenti feltételek III. Cikkében meghatározott rendszergazda címére vagy e-mail címére.
2. Önnek joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál is, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei


1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.
2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárak és a személyes adatok papír formában történő tárolása érdekében.
3. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII. A személyes adatok más szolgáltatások általi felhasználása

Ez a weboldal harmadik féltől származó internetes szolgáltatásokat használ, amelyek tőlünk függetlenül gyűjtenek információkat: Google Analytics, Google AdSense, Facebook.com, Seznam.cz, Ecomail.cz

Az összegyűjtött adatokat meg lehet osztani a szervezetek más szolgáltatásaival, és felhasználhatják a hirdetések személyre szabására a saját hirdetési hálózatukon. E szervezetek felhasználói megállapodásait elolvashatja a weboldalukon. A személyes adatok gyűjtését is megtagadhatja, például itt talál egy Google Analytics-blokkolót. Nem adunk át személyes adatokat más szervezeteknek és szolgáltatásoknak, amelyek nem szerepelnek ebben az adatvédelmi irányelvben. Az egyetlen kivétel az információk továbbítása az ilyen cselekmények végrehajtására felhatalmazott állami hatóságok jogi követelményeinek megfelelően.

IX. Záró rendelkezések
1. Az online megrendelőlapról küldött megrendeléssel megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.
2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy ellenőrzi beleegyezését az online űrlapon keresztül. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.
3. Az adminisztrátor jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A honlapon közzéteszi a személyes adatok védelme feltételeinek új verzióját, és egyúttal elküldi Önnek a jelen feltételek és feltételek új verzióját az adminisztrátornak megadott e-mail címére.

Ezek a feltételek 2020.03.05-én lépnek hatályba